Wzrost cen o 4,2 proc.

Wzrost cen o 4,2 proc.

Wzrost cen o 4,2 proc.

15 października 2021 r. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego opublikował komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2021 r. (M.P. 2021, poz. 943).

Według danych GUS, wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszych trzech kwartałach 2021 r. w stosunku do pierwszych trzech kwartałów 2020 r. wyniósł 104,2. Oznacza to, że na przestrzeni roku ceny wzrosły o 4,2 proc.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: