Wzrost cen o 4,2 proc.

Wzrost cen o 4,2 proc.

Wzrost cen o 4,2 proc.

15 października 2021 r. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego opublikował komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2021 r. (M.P. 2021, poz. 943).

Według danych GUS, wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszych trzech kwartałach 2021 r. w stosunku do pierwszych trzech kwartałów 2020 r. wyniósł 104,2. Oznacza to, że na przestrzeni roku ceny wzrosły o 4,2 proc.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: