Będzie drożej, ale przynajmniej będzie wiadomo dlaczego

Będzie drożej, ale przynajmniej będzie wiadomo dlaczego

Będzie drożej, ale przynajmniej będzie wiadomo dlaczego

Ministerstwo Klimatu i Środowiska chce informować obywateli dlaczego płacą więcej za prąd. W Rządowym Centrum Legislacyjnym ukazał się Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (nr z wykazu 737).

Jak czytamy w uzasadnieniu projektu z dnia 17 listopada 2021 r., prawo krajowe i Unii Europejskiej nakazuje przedsiębiorstwom energetycznym udzielać rzetelnej informacji na temat cen i stawek opłat taryfowych przy sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej. Informować w szczególności należy odbiorców prądu w gospodarstwach domowych. Jak podkreślają autorzy projektu, ów obowiązek informacyjny jest przede wszystkim istotny w przypadku planowanych podwyżek cen i stawek opłat za energię elektryczną.

Dlatego też, zgodnie z przedłożonym 19 listopada projektem, MKiŚ chce wprowadzić zmiany do rozporządzenia Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną, mocą których przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się obrotem energią elektryczną i pełniące funkcję sprzedawcy z urzędu, wystawiające fakturę odbiorcy zużywającemu energię na potrzeby gospodarstwa domowego, w rozliczeniu dołączonym do faktury zobligowane będzie przedstawić informację o strukturze procentowej kosztów uzasadnionych zakupu energii elektrycznej, z wyodrębnieniem następujących kosztów składających się na końcową cenę energii elektrycznej:

1) kosztów zakupu energii elektrycznej, w tym średnich kosztów zakupu uprawnień do emisji gazów cieplarnianych,

2) kosztów uzasadnionych zakupu energii elektrycznej obejmujących koszty zakupionej energii z zachowaniem zasad konkurencji i minimalizacji kosztów jej zakupu oraz koszty:

 1. poniesionej opłaty zastępczej, o której mowa w:
  a) art. 52 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii,
 2. b) art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej,
 3. zakupu energii elektrycznej, do którego przedsiębiorstwo energetyczne jest obowiązane, stosownie do ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii,
  III. uzyskania i umorzenia świadectw, o których mowa w:
  a) art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii,
  b) art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej.

„Odbiorcy energii elektrycznej powinni być powiadomieni w sposób przejrzysty
i zrozumiały o podwyżce cen lub stawek opłat za dostarczaną energię elektryczną, które zostały zatwierdzone w decyzji taryfowej” – pisze w uzasadnieniu projektu rozporządzenia Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

 

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: