NIK się nie zatrzymuje i zapowiada kolejne kontrole

NIK się nie zatrzymuje i zapowiada kolejne kontrole

Najwyższa Izba Kontroli pod wodzą Mariana Banasia jest bezkompromisowa dla poszczególnych organów państwa. W najnowszych raportach nie zostawiła suchej nitki na Ministerstwie Sprawiedliwości za znikomą ściągalność należącego do przestępców mienia, a kilka dnia wcześniej wskazała na równie znikomą poprawę stanu polskiej służby zdrowia.   

Raporty na temat restrukturyzacji Polskiej Grupy Górniczej, nieskutecznej ochrony konsumentów przez państwo przed niezgodną z prawem działalnością GetBack S.A., a nawet zaniedbania Ministerstwa Finansów w kwestii reformy administracji celno-skarbowej – to kolejne krytyczne podsumowania działalności najważniejszych organów państwa. A to jeszcze nie koniec. Najwyższa Izba Kontroli zapowiedziała kolejne kontrole. Na celowniku znalazły się m.in.:

– organy administracji publicznej w zakresie podejmowanych przez nie działań ku wyeliminowaniu pijanych kierowców z ruchu drogowego;

– Siły Zbrojne RP, w zakresie oceny ich zdolności do osiągnięcia pełnej mobilizacji bojowej;

– Służba Ochrony Państwa, w przedmiocie stanu realizacji nałożonych na nią zadań ustawowych;

– Narodowy Bank Polski, odnośnie realizacji założeń Rady Polityki Pieniężnej w 2019 roku, oraz prawidłowości gospodarowania finansami w latach 2015 – 2020;

– Narodowy Fundusz Zdrowia, w zakresie realizacji swoich zadań w 2019 roku, w tym prawidłowości dokonywanych wycen świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, jak również przygotowania służby zdrowia i całego państwa do skutecznych działań w obliczu zagrożenia epidemią;

– Ministerstwo Zdrowia, odnośnie gotowości do działania w stanach zagrożenia epidemiologicznego;

– organy państwa, w tym zapewne Ministerstwo Aktywów Państwowych, odpowiedzialne za bezpieczeństwo energetyczne Polski, w przedmiocie podejmowanych przez nie działań niwelujących bariery w rozwoju systemu wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, a także w zakresie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi i transgranicznego przemieszczania odpadów;

– organy państwa odpowiedzialne za zapobieganie niedoborom wody w rolnictwie, pod względem efektywności ich działań;

– zarządzanie majątkiem i finansami TVP;

– dbałość organów administracji publicznej o podtrzymywanie tożsamości kulturowej i językowej mniejszości narodowych;

– budżet państwa, w ramach corocznej kontroli jego wykonania.

Jak wynika z Załącznika do uchwały Kolegium Najwyższej Izby Kontroli z dnia 20 listopada 2019 r. zatytułowanego „Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2020 rok”, NIK przeprowadzi w tym roku 90 kontroli planowanych. Ale nie tylko: „Oprócz kontroli planowych NIK regularnie przeprowadza też kontrole doraźne – kontrolerzy pojawiają się w kilkuset podmiotach rocznie. Tak będzie i w 2020 r. …” (www.nik.gov.pl).

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: