Transformacja polskiej gospodarki i przemysłu w kierunku obniżania emisji CO2 jest już faktem. Dziś wkracza w fazę mocnego przyspieszenia. Polscy

Funkcjonujący w Polsce w latach 2017 – 2018 system zapewnienia bezpieczeństwa i jakości żywności wymaga zmian w zakresie ochrony konsumentów

Najwyższa Izba Kontroli pod wodzą Mariana Banasia jest bezkompromisowa dla poszczególnych organów państwa. W najnowszych raportach nie zostawiła suchej nitki