Niewypłacalne firmy są w Polsce plagą

WARSZAWA – 16 listopada 2018 r.: Euler Hermes, wiodący globalny ubezpieczyciel należności handlowych, zbadał niewypłacalne firmy w Polsce pod kątem liczebności. W październiku 2018 r. w oficjalnych źródłach (Monitorach Sądowych i Gospodarczych) opublikowano informacje o 101 przypadkach niewypłacalności polskich przedsiębiorstw wobec 80 w październiku 2017 r. (wzrost r/r o 26%). Od początku bieżącego roku skala wzrostu liczba opublikowanych niewypłacalności wyniosła +9% – w bieżącym roku było ich 824 wobec 753 w tym samym okresie 2017.

Niewypłacalności obejmują niezdolność do regulowania zobowiązań wobec dostawców, skutkującą upadłością bądź którąś z form postępowania restrukturyzacyjnego.

Kluczowe wnioski:

  • Strukturalny charakter niewypłacalności – dobra koniunktura makroekonomiczna nie zapobiegła kolejnemu miesiącowi wzrostu liczby niewypłacalności polskich firm
  • Koniec chwilowej poprawy w budownictwie? W październiku ponowny wzrost liczby niewypłacalności w sektorze.
  • Handel i produkcja żywności – polskie firmy ponoszą straty pomimo wzrostu konsumpcji
  • Transport – rosnąca liczba niewypłacalności firm transportu drogowego towarów, uwagę przykuwa także niewypłacalność dużej firmy pasażerskiego transportu lotniczego
  • Koncentracja wzrostu liczby niewypłacalności w województwach: kujawsko-pomorskim, lubelskim, opolskim…

Źródło: Monitor Sądowy i Gospodarczy, dane przeanalizowane przez Euler Hermes z grupy Allianz

Niewypłacalne firmy są coraz liczniejsze

Liczba niewypłacalności w stosunku do roku ubiegłego może wahać się w poszczególnych miesiącach raz w górę (częściej), raz w dół, ale w skali całego roku jest to niewątpliwie wyraźny wzrost. Trzeci rok z rzędu, a wiec przy wysokiej już statystycznie ich liczbie. To potwierdza, że trend rosnącej liczby niewypłacalności polskich firm nie jest ani nowy, ani przypadkowy, ani przede wszystkim – nie wiąże się on z wynikami makroekonomicznymi. Przyczyny zdecydowanej większości niewypłacalności polskich przedsiębiorstw mają charakter strukturalny, a nie koniunkturalny. Skoro tak, to trudno oczekiwać, aby wzrost PKB, inwestycji czy konsumpcji w Polsce były w stanie w kolejnych miesiącach odwrócić ten trend znacznej jak na polskie warunki (100 i więcej niewypłacalności w skali miesiąca) i wciąż rosnącej liczby niewypłacalności.

Nie ma zbyt dużych firm, by upaść – casus handlu

Wysokie wydatki na konsumpcję nie są wystarczające, aby na rynku utrzymały się wszystkie firmy handlu towarami konsumpcyjnymi, detalicznego i hurtowego – nie tylko te mniejsze, ale także firmy z pierwszej dziesiątki-dwudziestki największych dystrybutorów żywności (działających równolegle w sektorze detalicznym, jak i hurtowym ze względu na franczyzę). Kolejny rodzimy potentat na tym rynku przeszedł do historii… a na jego miejsce pojawiają się kolejni. Sektor jest więc ekstremalnie konkurencyjny, niewybaczający jakichkolwiek błędów czy opóźnień w reakcji na trendy rynkowe. Przekłada się to na…

Straty producentów żywności

Grupa producentów żywności była największą (8 firm spośród 29) w gronie niewypłacalnych w minionym miesiącu firm produkcyjnych (opublikowane niewypłacalności). Nie jest to efekt dekoniunktury branżowej – chociażby w przemyśle mięsnym („świńska górka”, ograniczenia w eksporcie z powodu pomoru świń etc.). Problemy w równym stopniu przeżywają niewypłacalne firmy z branż zbożowej, owocowo-warzywnej, mleczarskiej… Potwierdza to obserwacje, iż płynność sektora jest wbrew pozorom nienajlepsza – gorsza niż w minionych latach. Z rynku znikają nie tylko mniejsi producenci, co jest pochodną koncentracji w handlu, wymuszającej konsolidację zaopatrujących go producentów. Koncentracja w handlu to koncentracja potencjalnych (i częściowo już realnych) strat, do czego dochodzi kumulacja problemów małych sklepów, nie wytrzymujących konkurencji cena z największymi.

Z analiz branżowych wynika bowiem, iż cały, potężny w swojej masie jak i wartości produkcji sektor spożywczy notuje od ponad roku coraz gorszy spływ należności od swoich odbiorców. Producenci żywności na swoje należności czekają średnio nawet do tygodnia dłużej w stosunku do średniej z ostatnich 5 lat. Należności te spływają nie tylko znacząco wolniej, większa jest także skala ewidentnych strat – wartości należności ekstremalnie (ponad 120 dni po terminie) nieuregulowanych, pochodzących więc od odbiorców trwale niewypłacalnych.

Źródło: Monitor Sądowy i Gospodarczy, dane przeanalizowane przez Euler Hermes z grupy Allianz

Budownictwo – problemy z rentownością pomimo lawiny zleceń

Październik przyniósł informację o niewypłacalnościach większej niż przed rokiem liczby firm budowlanych. Są to ponadto także na ogół przypadki firm większych niż w minionych miesiącach, operującymi poza wyjątkami w przedziale 30-60 mln złotych osiąganego obrotu. Nie są to więc główni wykonawcy kluczowych, centralnych inwestycji infrastrukturalnych, ale mimo wszystko firmy nieprzypadkowe, istniejące na rynku od lat… Przegrały one m.in. walkę o pracownika (z największymi firmami), ale przede wszystkim przegrały w kwestii zdolności do finansowania wykonywanych zleceń na zbyt dużą skalę i przez zbyt długi okres czasu. Nie zgromadziły więc wystarczających rezerw pozwalających zachować im płynność finansową w sytuacji…. nie – nie dekoniunktury, ale zwiększonej ilości i wartości zleceń.

 

Źródło: Monitor Sądowy i Gospodarczy, dane przeanalizowane przez Euler Hermes z grupy Allianz

Źródło: Euler Hermes

Oceń ten artykuł: