30 marca 2021 r. – W ciągu dwóch pierwszych miesięcy 2021 r. w oficjalnych źródłach (Monitor Sądowy i Gospodarczy) opublikowano

Na początku roku trzy czwarte przedsiębiorców z sektora MŚP deklarowało, że prześwietla klienta przed nawiązaniem współpracy. Dziś robi tak zaledwie

Do końca października br. upadłość konsumencką ogłosiło aż 6,3 tys. osób, a suma przeterminowanych należności Polaków wzrosła w III kw.

Euler Hermes, wiodący globalny ubezpieczyciel należności handlowych, zbadał sytuację firm w Polsce pod względem niewypłacalności.