Po kilku miesiącach gwałtownych wzrostów kosztów frachtu międzynarodowego oraz znacznych opóźnień w dostawach, w ostatnim czasie w globalnych łańcuchach dostaw

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o sytuacji gospodarczej województw w okresie I-V 2021 roku. Województwo wielkopolskie może pochwalić się najniższą stopą

Urząd Statystyczny zaprezentował zestaw danych szczegółowo opisujących wyniki poszczególnych branż w okresie I-V 2021 roku. Produkcja sprzedana przemysłu w tym okresie

Jaka była wydajność produkcji w poszczególnych branżach? Jakie branże odnotowały najwyższe zatrudnienie i płace? Sprawdź comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej. Główny Urząd