Eksport w sierpniu 2021 – prognoza Krajowej Izby Gospodarczej


Dostępne obecnie dane o stanie gospodarki realnej oraz opinie pozyskane od członków KIG pozwalają szacować, że eksport w sierpniu 2021 wyniósł 21 318 mln EUR. Zmniejszył się więc w stosunku do wartości notowanych w lipcu o 4,6%, w stosunku zaś do wielkości notowanych przed dwunastoma miesiącami zwiększył się o 18,3%. Wielkość eksportu we wrześniu będzie, ze względów sezonowych, wyraźnie wyższa od notowanej w sierpniu.

Sierpień zazwyczaj przynosi obniżenie aktywności eksportowej. Jest to związane z intensyfikacją przechodzenia części producentów w okres urlopów, ale również w czas przeglądów ciągów technologicznych. Handel (w zakresie towarów gotowych do sprzedaży) jak i sektor wytwórczy (w zakresie dób potrzebnych do dalszej produkcji) w czerwcu szykując się do okresu wakacyjnego – zwiększał poziom zapasów. Stąd i typowa dla miesięcy letnich korekta (w dodatku głębsza zazwyczaj właśnie w sierpniu).

W bieżącym roku w miesiącach wiosennych odrabianych było sporo opóźnień z samego początku roku. Widoczne było też stopniowe otwieranie się głównych gospodarek po kolejnej fali pandemii). Okres letni nie miał więc potencjału do kolejnych silnych wzrostów, które musiałyby być asezonowe. Ciekawą różnicą między rokiem bieżącym i poprzednim było to, że w ubiegłym roku latem lipiec był nieco intensywniejszy niż zwykle. Urlopy bardziej przesuwano na sierpień, na „już po” zaspokojeniu pierwszych większych zamówień po załamaniu kowidowym. Natomiast w roku bieżącym więcej niż zwykle urlopów przypadło na lipiec. W konsekwencji roczna dynamika eksportu mogła wzrosnąć z 13,7% w lipcu do 18,3% w sierpniu.

W sierpniu złoty nieznacznie osłabił się wobec euro – o 0,2% do 4,5700 i równocześnie okazał się o 3,8% słabszy niż przed rokiem (w lipcu złoty był słabszy niż przed rokiem o 2,5%). Nawet bez sierpniowego osłabienia, wycena złotego pozostawała słaba. Podobnie prezentowała się sytuacja eksporterów rozliczających sprzedaż w dolarach. W sierpniu złoty osłabił się w stosunku do tej waluty – o 0,6% do 3,8835. Sierpniowa wycena okazała się jednocześnie wyraźnie słabsza niż przed rokiem – o 4,4%, podczas gdy w lipcu złoty wobec dolara był mocniejszy niż przed rokiem o 0,9%.

Według danych Narodowego Banku Polskiego w pierwszych siedmiu miesiącach 2021 roku eksport wyniósł 157 925 mln EUR i okazał się o 23,9% większy niż przed rokiem. Według sprawozdawczości prezentowanej przez Główny Urząd Statystyczny eksport wynosząc w okresie I – VII 2021 r. 160 200 mln EUR okazał się wyższy niż rok wcześniej o 21,9%.

Rok bieżący rozpoczął nietypowo słaby styczeń, którego wyniki mocno obniżyła niesprzyjająca aura (patrz niższe zamówienia, kłopoty z logistyką). Luty przyniósł początek odrabiania strat. Sprzedaż w marcu okazała się wręcz rewelacyjna, przebijając mocno nawet optymistyczne prognozy. Widać w niej było nie tylko odrabianie zaległości ale i sporo dodatkowych zleceń od nowych odbiorców. Korekty (sezonowe) oczekiwana dla kwietnia i maj okazały się jedynie symboliczne. Coraz więcej jest pewności, że nie były to pojedyncze przypadkowe impulsy, ale kontynuacja tendencji – wyraźnie korzystniejszej od założeń dokonywanych w początku roku.

Przemawiają za tym mocno statystyki poziomu nowych zamówień w przemyśle w tym zwłaszcza zamówień eksportowych. W marcu zamówienia w przemyśle były wyższe niż przed rokiem o 33,1%, w kwietniu 69,4%, w maju o 54,8%, w czerwcu o 34,4%, w lipcu o 25,7%, a w sierpniu o 34,3%. Natomiast zamówienia eksportowe odpowiednio 37,7% w marcu, 92,9% w kwietniu, 64,1% w maju, 31,8% w czerwcu, 18,9% w lipcu i 25,0% w sierpniu. Owszem część tej poprawy to efekt szczególnie niskiej bazy sprzed roku. Ale tylko część. Jeśli by porównać tegoroczne poziomy zamówień eksportowych do analogicznych z roku 2019 to w styczniu zamówień było więcej o 1,5% w lutym o 16,4% w marcu o 22,8%, w kwietniu o 25,2%, w maju o 11,1%, w czerwcu o 27,3%, w lipcu o 21,9%, a w sierpniu o 25,3%.

Stopniowe opadanie tej fali w kolejnych miesiącach (kiedy to nasza produkcja będzie silniej ścierać się z coraz sprawniejszą konkurencją wielu dostawców wracających do formy po okresie zatrzymania produkcji), jest oczywiste. Do tego mogą wyraźniej zaznaczyć się problemy z realizacją zamówień związane z niedoborami surowców czy komponentów. W miarę konieczności podnoszenia cen na wytwarzane towary (patrz lawinowy wzrost kosztów wytwarzania na całym, świecie) cześć z odbiorców może decydować się na ograniczenie lub wręcz anulowanie wcześniej złożonych zamówień. Mimo to wyniki eksportu w całym roku 2021 powinny okazać się zdecydowanie lepsze niż było to kalkulowane w początku bieżącego roku.

W roku 2020 nasza sprzedaż eksportowa uległa zmniejszeniu z 232,9 mld EUR w roku 2019 do 232,8 mld EUR (o 0,03%). Regres okazał się znikomy jak na tak katastrofalny dla światowej gospodarki czas. W roku 2021 eksport wynosząc 276,9 mld EUR może okazać się o 18,9% wyższy niż w roku 2020, a w roku 2022 wynosząc 307,8 mld EUR zwiększyć się o dalsze 11,1%.

Źródło: Krajowa Izba Gospodarcza, informacja prasowa

 

 

Oceń ten artykuł: