Saxo Bank finalizuje przejęcie BinckBanku

przejęcie

Saxo Bank sfinalizował przejęcie BinckBanku. To ważny krok dla grupy kapitałowej Saxo Banku, która obsługuje obecnie 860 tysięcy klientów inwestujących w aktywa warte 46 mld EUR. Dzięki zwiększeniu skali oraz redukcji kosztów i złożoności, grupa kapitałowa może kontynuować inwestycje w cyfrowe doświadczenia klientów i rozszerzyć ofertę produktową, dostarczając intuicyjne platformy i usługi. Klienci i partnerzy odniosą korzyści z obsługi przez znacznie większą grupę kapitałową o większych zasobach i możliwościach w zakresie innowacji i rozwoju.

Saxo Bank i BinckBank rozpoczną teraz prace nad integracją w celu współdzielenia infrastruktury technologicznej oraz uwzględnienia dodatkowych produktów i usług, aby zaoferować optymalne doświadczenie – SaxoExperience. Integracja potrwa przez najbliższy czas, a informacje na temat zmian i usprawnień będą przekazywane na bieżąco.

– Cieszymy się, że sfinalizowaliśmy przejęcie BinckBanku przy zdecydowanym wsparciu ze strony akcjonariuszy i uzyskaniu niezbędnych zgód regulacyjnych. Jest ono korzystne dla wszystkich stron, klientów, pracowników, akcjonariuszy i społeczności, w których działamy. Dzięki połączeniu sił uzyskujemy to, czego nam potrzeba, aby stać się światowym dostawcą nowoczesnych rozwiązań w zakresie transakcji i inwestycji z wykorzystaniem różnorodnych aktywów – rozwiązań zapewniających prawdziwą demokratyzację transakcji i inwestycji – powiedział prezes i założyciel Saxo Banku, Kim Fournais.

– Branża inwestycyjna przechodzi transformację w obliczu nowych regulacji, oczekiwań w zakresie lepszych cyfrowych doświadczeń klientów, stałego zmniejszania marży oraz zapotrzebowania na transakcje z wykorzystaniem różnorodnych aktywów. Takie trendy wymagają większej skali działania, a udane przejęcie BinckBanku stanowi olbrzymi krok naprzód pod tym względem i jest kluczowe dla naszego długoterminowego sukcesu – dodał Fournais.

– Mamy zaszczyt powitać utalentowanych pracowników BinckBanku w Grupie Saxo, będziemy wspólnie dążyć do tego, aby oferować klientom najlepsze na rynku doświadczenie klienta. Dzisiaj otwieramy pierwszą stronę nowego, obiecującego rozdziału i wkraczamy w ekscytujący okres – powiedział prezes Saxo Banku.

– To istotny krok na drodze do dwudziestolecia funkcjonowania BinckBanku. Zdecydowane wsparcie zarówno ze strony akcjonariuszy, jak i organów nadzoru to dowód, że nasza decyzja o połączeniu sił była słuszna. BinckBank i Saxo Bank ściśle ze sobą współpracują od czasu ogłoszenia oferty przejęcia w grudniu 2018 r. Naszym punktem wyjścia było i jest zapewnienie naszym klientom optymalnych korzyści – powiedział Vincent Germyns, prezes BinckBanku.

– Obecnie dążymy do zagwarantowania najwyższej jakości cyfrowych doświadczeń klientów, aby udzielać im stałego wsparcia w realizacji ich ambicji finansowych. Dzięki Saxo Bankowi w przyszłości będziemy mogli jeszcze bardziej rozszerzyć naszą gamę produktów i zaoferować bardziej intuicyjne platformy. W ten sposób nasi klienci skorzystają z wiodącej pozycji Saxo Banku w dziedzinie technologii i usług transakcyjnych i inwestycyjnych – dodał Garmyns.

– Na koniec chciałbym podziękować naszym akcjonariuszom, klientom, pracownikom i oczywiście Saxo Bankowi za pokładane w nas zaufanie – powiedział prezes BinckBanku.

Na dzień rozliczenia, które miało miejsce 7 sierpnia, Saxo Bank posiada akcje stanowiące około 95,14% łącznego wyemitowanego i pozostającego w obrocie kapitału akcyjnego BinckBanku na zasadzie pełnego rozwodnienia.

Akcje BinckBanku, które na dzień 31 lipca 2019 r. nie były jeszcze objęte wezwaniem do sprzedaży, mogą być przedmiotem wezwania w okresie przyjmowania zapisów po zamknięciu, który rozpoczął się w czwartek 1 sierpnia 2019 r. i zakończy się o godzinie 17:40 czasu środkowoeuropejskiego w środę 14 sierpnia 2019 r. Saxo Bank i BinckBank zamierzają jak najszybciej doprowadzić do wycofania akcji BinckBanku z obrotu na giełdzie Euronext w Amsterdamie. Saxo Bank planuje w najbliższym możliwym terminie rozpocząć ustawową procedurę wykupu. Wynika to ze wspólnego komunikatu prasowego z dnia 31 lipca 2019 r. opublikowanego przez BinckBank i Saxo Bank.

Z chwilą rozliczenia weszły w życie zmiany w składzie rady nadzorczej BinckBanku zatwierdzone przez walne zgromadzenie BinckBanku w dniu 23 kwietnia 2019 r. W skład rady nadzorczej BinckBanku wchodzą obecnie: J.W.T. van der Steen (przewodniczący), J.G. Princen, S. Kyhl, S. Blaafalk oraz F. Reisbøl.

Na grafice poniżej (w jęz. angielskim) zaprezentowano najważniejsze informacje na temat Grupy Saxo i komplementarności pomiędzy Saxo Bankiem i BinckBankiem.

1

Źródło: Saxo Bank Group

Oceń ten artykuł: