Grupa AFORTI przedstawiła wyniki po pierwszym kwartale 2019 roku.

Trwa dynamiczny rozwój spółek zarządzanych przez Klaudiusza Sytka. Ponad 203,78 mln zł skonsolidowanego przychodu netto ze sprzedaży i 295 tys. zł zysku netto w I kwartale 2019 roku wygenerowała Grupa AFORTI – holding finansowy świadczący usługi pożyczkowe, windykacyjne i faktoringowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz zarządzający platformą wymiany walut online dla firm. Tym samym, w okresie zaledwie trzech pierwszych miesięcy 2019 roku, spółki zarządzane przez Klaudiusza Sytka osiągnęły wzrost na poziomie 103,95 proc. w porównaniu do I kwartału 2018 roku.

Przychody netto Grupy Aforti – sięgające poziomu 203,8 mln zł – są po I kwartale 2019 roku wyższe o 103,95 proc. od przychodów uzyskanych w analogicznym okresie roku poprzedniego. Jednocześnie, zysk netto po I kwartale br. wyniósł 295 tys. zł w odniesieniu do 717 tys. zł zanotowanych rok wcześniej. Zmiana ta wynika z dynamicznego rozwoju spółek wchodzących w skład Grupy Aforti, rozbudowy ich struktur oraz towarzyszącemu temu rosnącego zatrudnienia. Nie bez znaczenia pozostają także nakłady inwestycyjne związane z rozpoczęciem działalności Aforti Finance w Rumunii. W kwietniu spółka ta przyjęła pierwsze wnioski od przedsiębiorców o udzielnie pożyczek.

1

Przedstawione wyniki finansowe Grupa AFORTI osiągnęła dzięki stale rosnącemu zapotrzebowaniu sektora MSP na zewnętrzne finansowanie oraz profesjonalne wsparcie w   zarządzaniu procesami windykacyjnymi oraz faktoringowymi. Perspektywiczność branż, w których działają: Aforti Finance, Aforti Exchange, Aforti Collections i Aforti Factor dają Grupie wysoki potencjał wzrostu w kolejnych kwartałach 2019 roku.

Nasza aktywność na rynku finansowym przynosi wymierne korzyści finansowe, co potwierdzają pozytywne wyniki za I kwartał 2019 roku. Zgodnie ze strategią rozwoju przyjętą na najbliższe miesiąca i lata, stale pracujemy nad realizacją naszych ambitnych wyzwań i planów, jak chociażby – rozpoczęcie działalności leasingowej, ekspansja zagraniczna platformy wymiany walut online dla firm do co najmniej 7 nowych krajów, wśród których możemy wymienić: Czechy, Węgry, Chorwację, Serbię, Bośnię i Hercegowinę, Albanię oraz Macedonię,  rozwój sieci sprzedaży na terenie całej Polski, a także usprawnienie w zakresie technologii naszych procesów i produktów.

Skuteczna realizacja strategii biznesowej powinna przełożyć się na wzmocnienie potencjału wzrostu Grupy AFORTI oraz jej wartość w kolejnych latach. Pierwszy kwartał tego roku pozwala optymistycznie patrzeć w przyszłość w kontekście dynamicznego rozwoju naszej Grupy. Pragnę przypomnieć, że prężnie budujemy zasięgi naszych usług poza granicami kraju– w minionym roku na rynku rumuńskim pojawiła się kolejna z naszych spółek – Aforti Finance.  Zauważamy już wymierne – w postaci znakomitych efektów sprzedażowych – efekty połączenia spółek LifeBelt i Aforti Collections, które od końca 2018 roku działają już pod marką Aforti. podsumowuje Klaudiusz Sytek, prezes zarządu Aforti Holding.

Znaczącemu rozszerzeniu portfolio produktów i usług oferowanych mikro, małym i średnim przedsiębiorcom przez spółki z Grupy AFORTI będzie towarzyszyć rozwój nowych obszarów działalności, oparty m.in. na poszerzeniu portfela produktowego dla małych i średnich przedsiębiorców w zakresie leasingu. W tym celu AFORTI planuje powołać w ciągu najbliższych lat nową spółkę, ale niewykluczona jest także akwizycja istniejącego już podmiotu.

Tylko w I kwartale 2019 roku:

 • Wartość sprzedanych mikropożyczek przez Aforti Finance wyniosła 7,18 mln zł na koniec IQ 2019
 • Spółka stale rozwija swoje działania w zakresie udzielania pożyczek.

2

 • Na platformie wymiany walut online dla firm spółka Aforti Exchange wygenerowała 99,2 mln EUR obrotu względem 46,1 mln EUR w IQ 2018.
  • Dynamika wartości wymienionej waluty YoY w IQ 2018 względem IQ 2018 wyniosła na polskiej platformie 115,17
  • Spółka prowadzi działania mające na celu dalszy rozwój i wprowadzanie usług na rynkach zagranicznych.

3

 • Jednocześnie na rumuńskiej platformie spółka Aforti Exchange Romania zanotowała
  w IQ 2019 roku 30,8 mln EUR co w porównaniu do roku poprzedniego stanowi wzrost o 326,97 proc.

4

 • W spółce Aforti Factor, narastająco w pierwszym kwartale 2019 roku wartość sfinansowanych wierzytelności osiągnęła poziom 10,31 mln zł, co oznacza wzrost o 251,69 proc. w porównaniu do analogicznego okresu w roku poprzednim.
 • Spółka konsekwentnie prowadzi rozwój sieci sprzedaży, równolegle z rozbudową systemu online zarówno sprzedażowego, jak i analitycznego.

5

 • W wyniku nabycia w 2018 roku 76,9 proc. udziałów w lubelskiej spółce LifeBelt, specjalizującej się m.in. w masowej windykacji na zlecenie banków, firm pożyczkowych, telekomów oraz innych windykatorów, w perspektywie 2-3 lat, Aforti Collections systematycznie wzmacnia swój udział w rynku windykacji.
 • Wartość nominalna zleceń windykacyjnych pozyskanych przez Aforti Collections
  w I kwartale 2019 roku wyniosła 105,15 mln zł

6

 • Ponadto spółka systematycznie pracuje nad dywersyfikacją portfela Klientów, rozbudową call-center, rozwojem obsługi prawnej, a także rozbudową sieci sprzedaży.

Źródło: AFORTI

Oceń ten artykuł: