Transakcje CIRS


Transakcje CIRS

[2009.07.05] Transakcja CIRS, czyli swap walutowo-procentowy jest to transakcja wymiany kwot kapitału i płatności odsetkowych w różnych walutach pomiędzy dwoma partnerami. Według innej definicji swap walutowoprocentowy to wymiana wartości nominalnej pożyczki oraz jej oprocentowania w jednej walucie na wartość nominalną pożyczki wraz z oprocentowaniem w innej walucie.

W istocie rzeczy jest to więc instrument zabezpieczający ryzyko stóp procentowych i ryzyko walutowe jednocześnie dla serii płatności odsetkowych w ustalonym okresie, naliczanych od kwot nominalnych w dwóch różnych walutach.

Istota tego zabezpieczenia jest analogiczna do kontraktu IRS, z tym że zamiana dotyczy indeksów referencyjnych dwu różnych walut, co dodatkowo niesie możliwość wymiany stałej stopy procentowej na inną stałą. Można więc np. zamienić oprocentowanie stałe USD na stałe w PLN, zmienne w PLN na zmienne w USD, zmienne USD na stałe JPY, itp. Można w ten sposób np. obniżyć koszty kredytowania, wybierając niżej oprocentowaną walutę.

>>> POWRÓT
do strony głównej działu tematycznego "Forex"

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: