Jak skutecznie uchronić firmę przed kryzysem?

Jak skutecznie uchronić firmę przed kryzysem?

[30.04.2009] Co prawda nie można stworzyć jednej, zawsze sprawdzającej się recepty na kryzys, jednakże można wyznaczyć warunki konieczne, których spełnienie przybliża przedsiębiorstwo do oczekiwanego sukcesu.

O tym jak przetrwać kryzys i wyjść z niego obronną ręką rozmawiamy z Ryszardem Wtorkowskim Prezesem LUG SA, spółki notowanej na NewConnect.

Rafał Pałgan/ IPO.pl: Jak odczuwają Państwo trwające obecnie spowolnienie w gospodarce?

Ryszard Wtorkowski/ Prezes LUG SA: Gdy oceniam obecną sytuację firmy na poziomie operacyjnym nie obserwuję negatywnych skutków spowolnienia gospodarczego. Poziom zamówień i realizowanych przychodów ze sprzedaży potwierdza stabilną pozycję LUG na rynku profesjonalnej techniki świetlnej, a odnotowane nawet 30% wzrosty przychodów w I kwartale 2009 roku pozwalają zachować optymizm.

Konsekwencje ekonomiczne obecnej koniunktury odczuwamy na poziomie wyników finansowych, które w zapisach księgowych są korygowane w dół przez wycenę bilansową kredytów. Różnice kursowe walut pomiędzy momentem zawierania transakcji kredytowych a obecnym poziomem obniżają "na papierze" wypracowane przez nas bardzo dobre wyniki operacyjne. Jesteśmy jednak spokojni gdyż nie ma to żadnego przełożenia na rzeczywistą kondycję firmy i jej bieżącą działalność.

R.P./IPO.pl: W jaki sposób bronią się Państwo przed utratą płynności finansowej?

R.W. : W obecnych, trudnych warunkach gospodarowania zachowanie płynności finansowej traktujemy priorytetowo. Dlatego też zaostrzyliśmy wewnętrzne procedury windykacyjne i zwiększyliśmy dyscyplinę płatniczą odbiorców. Ponadto monitoring spłaty należności prowadzony jest w oparciu o sprawdzone informacje gospodarcze, dzięki czemu dokładnie wiemy z kim zawieramy transakcje. Istotne znaczenie ma także realizowany przez nas projekt uniezależnienia od jednego z kooperantów, który pozwoli nam dodatkowo zminimalizować ryzyko utraty płynności finansowej.

R.P./IPO.pl: Jakie konsekwencje dla branży profesjonalnej techniki oświetleniowej będzie miał trwający aktualnie kryzys?

R.W.: Moim zdaniem aktualny kryzys gospodarczy w niewielkim stopniu wpłynie na branżę profesjonalnej techniki świetlnej w odniesieniu do sektorów, w których działamy. Mamy kilka ważnych argumentów przemawiających za podtrzymaniem rozwoju branży. Najważniejszym są dyrektywy unijne w sprawie wymiany oświetlenia na energooszczędne. Standardy oświetleniowe w Polsce wciąż są niskie więc proces wymiany techniki świetlnej na taką, która zagwarantuje najwyższy komfort pracy przy jednoczesnych oszczędnościach energetycznych będzie procesem długotrwałym i obejmującym szerokie spektrum podmiotów.

Drugim ważnym czynnikiem są inwestycje związane z organizacją EURO 2012 oraz fundusze unijne, które determinują tempo i skalę realizacji wielu inwestycji. Poza tym z danych analityków branży jasno wynika, że mimo spowolnienia gospodarczego czy też kryzysu segmenty obiektów biurowych, komercyjnych, publicznych, czy też budownictwo drogowe odnotowywać będą wzrosty, a to jest fundamentem prognozowania rozwoju branży oświetleniowej.

R.P./IPO.pl: Czy upublicznienie spółki na alternatywnym rynku NewConnect było dobrą decyzją? Czy polecacie Państwo tą formę finansowania działalności innym przedsiębiorstwom?

R.W.: Debiut na rynku NewConnect był słuszną decyzję, która pozwoliła nam zrealizować ambitny plan inwestycyjny, a tym samym zapewnić sobie rozległe perspektywy rozwoju. Rynek NewConnect, jako alternatywna platforma giełdowa dla dynamicznie rozwijających się podmiotów stworzył nam możliwości szybkiego pozyskania kapitału i przygotowania się do debiutu na rynku podstawowym GPW w Warszawie.

Jako spółka giełdowa podnieśliśmy swoją wiarygodność w oczach partnerów biznesowych, daliśmy wyraz transparentności prowadzonych przez nas działań oraz rozpoczęliśmy trwający do dziś dialog z przedstawicielami rynku kapitałowego w Polsce. Wzmocnieniu uległa także nasza pozycja negocjacyjna, dzięki czemu dynamicznie realizujemy plan budowy stabilnej marki zarówno na rynku krajowym, jak i na rynkach zagranicznych.

Rafał Pałgan/ IPO.pl: Jak odczuwają Państwo trwające obecnie spowolnienie w gospodarce?

Ryszard Wtorkowski/ Prezes LUG SA: Gdy oceniam obecną sytuację firmy na poziomie operacyjnym nie obserwuję negatywnych skutków spowolnienia gospodarczego. Poziom zamówień i realizowanych przychodów ze sprzedaży potwierdza stabilną pozycję LUG na rynku profesjonalnej techniki świetlnej, a odnotowane nawet 30% wzrosty przychodów w I kwartale 2009 roku pozwalają zachować optymizm.

Konsekwencje ekonomiczne obecnej koniunktury odczuwamy na poziomie wyników finansowych, które w zapisach księgowych są korygowane w dół przez wycenę bilansową kredytów. Różnice kursowe walut pomiędzy momentem zawierania transakcji kredytowych a obecnym poziomem obniżają "na papierze" wypracowane przez nas bardzo dobre wyniki operacyjne. Jesteśmy jednak spokojni gdyż nie ma to żadnego przełożenia na rzeczywistą kondycję firmy i jej bieżącą działalność.

R.P./IPO.pl: W jaki sposób bronią się Państwo przed utratą płynności finansowej?

R.W.: W obecnych, trudnych warunkach gospodarowania zachowanie płynności finansowej traktujemy priorytetowo. Dlatego też zaostrzyliśmy wewnętrzne procedury windykacyjne i zwiększyliśmy dyscyplinę płatniczą odbiorców. Ponadto monitoring spłaty należności prowadzony jest w oparciu o sprawdzone informacje gospodarcze, dzięki czemu dokładnie wiemy z kim zawieramy transakcje. Istotne znaczenie ma także realizowany przez nas projekt uniezależnienia od jednego z kooperantów, który pozwoli nam dodatkowo zminimalizować ryzyko utraty płynności finansowej.

R.P./IPO.pl: Jakie konsekwencje dla branży profesjonalnej techniki oświetleniowej będzie miał trwający aktualnie kryzys?

R.W.: Moim zdaniem aktualny kryzys gospodarczy w niewielkim stopniu wpłynie na branżę profesjonalnej techniki świetlnej w odniesieniu do sektorów, w których działamy. Mamy kilka ważnych argumentów przemawiających za podtrzymaniem rozwoju branży. Najważniejszym są dyrektywy unijne w sprawie wymiany oświetlenia na energooszczędne. Standardy oświetleniowe w Polsce wciąż są niskie więc proces wymiany techniki świetlnej na taką, która zagwarantuje najwyższy komfort pracy przy jednoczesnych oszczędnościach energetycznych będzie procesem długotrwałym i obejmującym szerokie spektrum podmiotów.

Drugim ważnym czynnikiem są inwestycje związane z organizacją EURO 2012 oraz fundusze unijne, które determinują tempo i skalę realizacji wielu inwestycji. Poza tym z danych analityków branży jasno wynika, że mimo spowolnienia gospodarczego czy też kryzysu segmenty obiektów biurowych, komercyjnych, publicznych, czy też budownictwo drogowe odnotowywać będą wzrosty, a to jest fundamentem prognozowania rozwoju branży oświetleniowej.

R.P./IPO.pl: Czy upublicznienie spółki na alternatywnym rynku NewConnect było dobrą decyzją? Czy polecacie Państwo tą formę finansowania działalności innym przedsiębiorstwom?

R.W.: Debiut na rynku NewConnect był słuszną decyzję, która pozwoliła nam zrealizować ambitny plan inwestycyjny, a tym samym zapewnić sobie rozległe perspektywy rozwoju. Rynek NewConnect, jako alternatywna platforma giełdowa dla dynamicznie rozwijających się podmiotów stworzył nam możliwości szybkiego pozyskania kapitału i przygotowania się do debiutu na rynku podstawowym GPW w Warszawie.

Jako spółka giełdowa podnieśliśmy swoją wiarygodność w oczach partnerów biznesowych, daliśmy wyraz transparentności prowadzonych przez nas działań oraz rozpoczęliśmy trwający do dziś dialog z przedstawicielami rynku kapitałowego w Polsce. Wzmocnieniu uległa także nasza pozycja negocjacyjna, dzięki czemu dynamicznie realizujemy plan budowy stabilnej marki zarówno na rynku krajowym, jak i na rynkach zagranicznych.

Oferta rynku NewConnect jest atrakcyjna dla przedsiębiorstw rozważających publiczną emisję akcji ze względu na szybki i uproszczony proces samego debiutu oraz ograniczone obowiązki informacyjne nałożone na Emitenta, które ułatwiają adaptację do pozycji spółki publicznej. Alternatywny System Obrotu to interesująca forma finansowania dla prężnych i dynamicznych podmiotów. Małe i średnie firmy o krótkiej historii dzięki NewConnect mogą potwierdzić swoją wiarygodność biznesową w oczach partnerów. Natomiast duże, stabilne przedsiębiorstwa pozyskają na NewConnect środki na realizację śmiałych planów inwestycyjnych i przygotują się operacyjnie do debiutu na rynku podstawowym.

R.P./IPO.pl: Czy istnieje według Pana recepta na sukces w czasach załamania gospodarczego?

R.W.: Okres załamania gospodarczego jest dla firm sprawdzianem, czy obrana przez ich kadrę zarządzającą strategia jest właściwa. Nie ma jednej skutecznej recepty dla wszystkich. Można natomiast wyznaczyć warunki konieczne, których spełnienie przybliża przedsiębiorstwo do oczekiwanego sukcesu. Są to m.in.: przemyślana i uwzględniająca realia strategia rozwoju, stabilne fundamenty biznesowe i doświadczona kadra znająca specyfikę branży. Oczywiście w czasach kryzysu firmy powinny też ze szczególną uwagą przyglądać się strukturze swoich kosztów i racjonalnie nimi zarządzać.

R.P./IPO.pl: Co by Pan poradził innym firmom, które zmagają się z problemami finansowymi?

R.W.: Na pewno kryzys natury finansowej w firmie wymaga kompleksowych działań i gruntownego uzdrowienia całej organizacji. W takiej sytuacji niezbędna jest wnikliwa analiza przyczyn, dotarcie do sedna problemu, a następnie wyznaczenie realnych celów i konsekwentna ich realizacja. Zdrowy rozsądek i chłodna ocena sytuacji zdają się być nieocenione. Trudno jednak udzielać rad w kwestii problemów finansowych, bo w każdym przypadku są one inne. Najlepsze rozwiązanie to przyjęcie założenia, że lepiej jest zapobiegać niż leczyć.

Rafał Pałgan / IPO.pl

Oceń ten artykuł: