Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników ze środków unijnych

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników ze środków unijnych

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wraz z marszałkami województw przeznaczyli 2,6 mld zł dla pracodawców z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz dla samozatrudnionych i organizacji pozarządowych na ratowanie miejsc pracy w czasach kryzysu spowodowanego pandemią koronawirusa. Pieniądze pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego.

By móc starać się o dofinansowanie, należy wykazać spadek obrotów przedsiębiorstwa. Do wyliczenia jego poziomu należy zestawić dowolne dwa miesiące obecnego roku z odpowiadającymi im dwoma miesiącami roku 2019. Jeśli w wyniku tego zestawienia obroty spadły o:

a) co najmniej 30% – wówczas można starać się o dofinansowanie do 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie na każdego pracownika wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne;

b) co najmniej 50% – wówczas można starać się o dofinansowanie do 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie na każdego pracownika wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne;

c) co najmniej 80% – wówczas można starać się o dofinansowanie do 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie na każdego pracownika wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne.

Wielkość przyznanego dofinansowania zależeć będzie od obrotów firmy oraz poziomu zatrudnienia.  Nie jest to pomoc jednorazowa, gdyż może ono zostać przyznane nawet przez 3 miesiące. Otrzymanych środków warunkowo nie trzeba będzie zwracać. W tym celu wystarczy utrzymać miejsca pracy „dofinansowanych” pracowników przez okres, na który zostały one przyznane.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: