Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wraz z marszałkami województw przeznaczyli 2,6 mld zł dla pracodawców z sektora mikro, małych i