Będzie więcej pieniędzy na rozwój mieszkalnictwa

Będzie więcej pieniędzy na rozwój mieszkalnictwa

Będzie więcej pieniędzy na rozwój mieszkalnictwa

Nowa ustawa mieszkaniowa wprowadzi zmiany, dzięki którym samorządy, towarzystwa budownictwa społecznego i spółki gminne dostaną większe wsparcie na budowę mieszkań. Dzięki temu powstanie więcej mieszkań czynszowych. W efekcie skrócą się kolejki Polaków czekających na mieszkanie komunalne, socjalne czy w TBS.

Wśród największych zmian w tzw. Pakiecie mieszkaniowym jest radykalne zwiększenie kwot dofinansowania dla gmin z Funduszu Dopłat. W przypadku budownictwa na wynajem wsparcie wzrośnie z 20 proc. nawet do 35 proc kosztów inwestycji. W przypadku nowych budynków komunalnych dotąd wsparcie wynosiło między 35 a 45 proc. Teraz wzrośnie do aż 80 proc.

Zmiany zawarte w pakiecie mieszkaniowym spowodują, że Polacy będą krócej czekać na mieszkania w towarzystwach budownictwa społecznego i w zasobach gminnych – mówi Michał Baj, Dyrektor Zarządzający Pionem Programów Mieszkaniowych w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Gminy dostaną pieniądze na wkład własny w inwestycje, nie będą musiały przeznaczać środków z własnej kasy i czekać na ich zwrot. Dzięki temu będą mogły rozpoczynać inwestycje szybciej.

Po zmianach najemcy nowo wybudowanych mieszkań społecznych w programie wsparcia społecznego budownictwa czynszowego z czasem będą mogli zostać właścicielami mieszkań.

Gminy dostaną pieniądze na remont pustostanów. Będą mogły otrzymać dofinansowanie aż 80 proc. kosztów modernizacji budynków, które ze względu na zły stan techniczny nie są zamieszkane.

Nowa ustawa pozwoli na łączenie pieniędzy z różnych programów, co da samorządom większe możliwości wyremontowania budynków komunalnych. Gminy będą mogły połączyć dofinansowanie z Funduszu Dopłat ze wsparciem z Funduszu Termomodernizacji i Remontów. Będzie więc można otrzymać pieniądze np. na remont mieszkań i jednocześnie na docieplenie budynku komunalnego.

To najważniejsze zmiany w programach wspierających mieszkalnictwo, które realizuje Bank Gospodarstwa Krajowego. Parlament zakończył prace nad ustawą, teraz trafi ona do podpisu prezydenta.

Bank Gospodarstwa Krajowego to państwowy bank rozwoju – jedyna taka instytucja w Polsce. Bank aktywnie wspiera rozwój społeczno-gospodarczy kraju. Realizując strategiczne projekty rozwojowe, finansuje m.in. największe inwestycje infrastrukturalne, zwiększa dostęp Polaków do mieszkań oraz pobudza przedsiębiorczość polskich firm w kraju i za granicą. Jest inwestorem w funduszach, których aktywami zarządza Polski Fundusz Rozwoju. Pracownicy banku mają wysokie kompetencje w realizacji projektów służących rozwojowi kraju. Dbając o zrównoważony rozwój kraju, bank jest obecny w każdym regionie Polski. W 2018 r. rozpoczął ekspansję, otwierając przedstawicielstwa zagraniczne, które dziś działają już w Brukseli, Frankfurcie, Londynie i Amsterdamie. BGK ma unikalne doświadczenie w finansowaniu, inwestowaniu, udzielaniu poręczeń i gwarancji oraz dystrybucji funduszy unijnych. Odgrywa znaczącą rolę w realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, która jest kluczowym dokumentem w polityce gospodarczej Polski. Podstawą działalności BGK jest odpowiedzialny, etyczny i zrównoważony biznes, dlatego bank podejmuje szereg inicjatyw promujących przedsiębiorczość, innowacje, ekologię i uczciwe traktowanie pracowników, partnerów i klientów.

Źródło: BGK

Oceń ten artykuł: