W 2016 roku będziemy mogli skorzystać z dopłaty na termomodernizację naszych domów

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej oferuje możliwość otrzymania dofinansowania na inwestycje termomodernizacyjne domów jednorodzinnych. Kto może z niego skorzystać i w jaki sposób?

Nadrzędnym celem wdrażanego przez NFOŚGiW programu „Ryś” jest poprawa efektywności energetycznej budynków w Polsce, co w bezpośredni sposób skorelowane jest z dążeniem do ochrony jakości powietrza. Według twórców programu, nowa oferta kierowana do właścicieli domów, powinna być szczególnie interesująca dla osób korzystających z pieców węglowych. Jest to bowiem pierwszy tego typu program skierowany do tej grupy osób.

Innym celem programu „Ryś” jest prowadzenie akcji edukacyjnej, która kierowana byłaby do mieszkańców poszczególnych gmin. Instytucją, która wspierała prace nad programem jest Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Energii. Program „Ryś” powstał po szeroko zakrojonych konsultacjach społecznych, w których opinię swoją wyrażały poszczególne samorządy, instytucje branżowe, finansowe oraz właściciele domów jednorodzinnych.

Efektem konsultacji społecznych było m.in. podniesienie kosztów kwalifikowanych inwestycji, w tym także wysokości dotacji. Środki przeznaczone na dofinansowanie w ramach programu „Ryś” wyniosą w momencie jego uruchomienia 400 milionów złotych. Niewykluczone jednak, że w przyszłości ta kwota się zwiększy, jeżeli program spotka się z wysokim zainteresowaniem ze strony właścicieli domów.

Dofinansowanie, które otrzymają właściciele domów będzie posiadało formę kredytu z dotacją. Kredyty na preferencyjnych warunkach będą udzielały instytucje finansowe wybrane zgodnie z zasadami Prawa ochrony środowiska. Twórcy programu „Ryś” podkreślają, że zwrotna forma dofinansowania pomoże ostatecznie na wsparcie dla znacznie większej grupy zainteresowanych. Premia termomodernizacyjna będzie udzielana na inwestycję, która wpłynie na zmniejszenie zużycia energii. Ideą jest:

  • ograniczenie strat w energii,
  • większa oszczędność oraz
  • optymalizacja użytkowania energii.

Dofinansowaniem objęte zostanie nawet 100 proc. kosztów kwalifikowanych. Warto jednak zaznaczyć, że dla poszczególnych przedsięwzięć zostały ustalone maksymalne jednostkowe koszty, które kwalifikują się do objęcia dotacją.

Wysokość dotacji została ostatecznie ustalona na poziomie 40 proc. Tego typu stawka obowiązywać będzie na inwestycje kompleksowe. Należy do nich np. termomodernizacja ścian i dachu. Jeżeli właściciel zdecyduje się jednak na zastosowanie termoizolacji tylko w przypadku części elementów wysokość dotacji zmniejszy się wówczas o połowę.

Środki z dotacji mają docelowo służyć pokryciu w 100 % wszelkich kosztów związanych z dokumentacją projektową, jak również kosztów oceny energetycznej budynku przed realizacją planowanej inwestycji. Pozostałe etapy inwestycji, które związane są ściśle z procesem termoizolacji poszczególnych części obiektu oraz instalacją konwencjonalnych źródeł ciepła, będą dotowane tylko w formie preferencyjnej pożyczki.

Wnioski o dofinansowanie inwestycji w ramach programu „Ryś” można będzie składać w trybie ciągłym, aż do wyczerpania samych środków. Pierwszy nabór wniosków przewidywany jest na I kwartał 2016 roku. NFOŚiGW prawdopodobnie zakłada spore zainteresowanie programem, ze względu na jego rewolucyjny charakter względem osób korzystających z pieców węglowych.

Warto zaznaczyć, że wciąż w ofercie funduszy znajdują się inne programy wsparcia ciepła. Należą do nich programy Prosument oraz Kawka. Program Kawka skupia się na likwidacji niskiej emisji oraz zwiększeniu udziału rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Program ten jest skierowany głównie do jednostek samorządu terytorialnego, które mają w planach wprowadzenie inwestycji celowych, związanych z eliminowaniem niskiej emisji w regionie. Z kolei program Prosument jest nastawiony na dofinansowanie zakupu i montażu mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do których należą np. kolektory słoneczne.

Filip Jurczak

Treści dostarcza portal Gethome.pl

Oceń ten artykuł: