Swapy walutowe (Currency Swap, FX swap)

"Biblioteczka inwestora

Ewa Leszczyńska

Chcesz założyć rachunek maklerski? Kliknij TUTAJ.

Swapy walutowe (Currency Swap, FX swap)

[Warszawa, 09.06.2007] Swap walutowy to kontrakt zakupu kwoty waluty w określonym dniu, po określonym kursie, a następnie odsprzedaż tej samej kwoty waluty po kursie i w terminie ustalonym w dniu zawarcia umowy.

Inna definicja, pochodząca z "Dictionary of Derivatives" mówi, że swap walutowy to umowa, w której dwie strony postanawiają wymienić między sobą określoną kwotę waluty na równowartość w innej walucie, na określony czas. W trakcie trwania transakcji nie ma płatności odsetek. Kurs wymiany na datę zapadalności (maturity datę) jest ustalany przy zawieraniu transakcji, w oparciu o różnicę oprocentowania tych walut.

Walutowe transakcje swap wyróżniają następujące cechy:
– są to transakcje dwuwalutowe;
– wymiana kapitałów następuje dwukrotnie, na pierwszą datę waluty (ang. Value datę) i na drugą datę waluty (ang. maturity datę);
– swapy walutowe są zazwyczaj transakcjami krótkoterminowymi (o terminie zapadalności do 1 roku);
– w trakcie trwania kontraktu nie ma płatności odsetek.

Kurs wymiany w transakcji terminowej swapu jest tzw. kursem swapowym i wylicza się go kalkulując najpierw wielkość marży, tj. różnicy między kursem natychmiastowym a swapowym.

Fragment pracy Ewy Leszczyńskiej "Rynek kontraktów swap w Polsce" (Warszawa, 2002 r.). Praca ukazała się w ramach serii wydawniczej "Materiały i Studia" Narodowego Banku Polskiego, gdzie publikowane są opracowania, będące efektem badań pracowników Departamentu Analiz Makroekonomicznych i Strukturalnych oraz autorów z innych departamentów Narodowego Banku Polskiego, jak również uczelni oraz instytucji finansowych. Dotyczą one ważnych, z punktu widzenia teorii i praktyki, problemów związanych z bankowością i polityką pieniężną. Czasopismo ukazuje się w języku polskim. Wybrane numery dostępne są również w języku angielskim. Rozprowadzane jest bezpłatnie.

Oceń ten artykuł: