Opcja binarna z pasmem wahań (ang. range binary option)

"Biblioteczka inwestora

Arkadiusz Napiórkowski

Opcja binarna z pasmem wahań (ang. range binary option)

[Warszawa, 09.06.2007] W przypadku opcji binarnej z pasmem wahań inwestor określa przedział, w którym będzie poruszać się cena instrumentu bazowego w czasie życia opcji. Jeśli jego przewidywania się sprawdzą, otrzyma on wartość premii przemnożoną przez określoną w kontrakcie stopę wypłaty.

Opcja binarna z pasmem wahań znalazła zastosowanie jako jeden z elementów konstrukcyjnych instrumentu zwanego w języku angielsku rangę floater. Jest to obligacja, która przynosi nabywcy znacznie wyższe odsetki niż odpowiadająca jej zwykła obligacja, pod jednym wszakże warunkiem: kurs instrumentu bazowego, od którego uzależniony jest poziom oprocentowania obligacji (najczęściej jest to stawka LIBOR), musi zawierać się w określonym przez strony kontraktu przedziale. Jeśli któregoś dnia poziom stopy referencyjnej opuści określony przedział, odsetki za ten dzień nie będą naliczane w ogóle.

Jest to jedna z opcji egzotycznych, z rodziny opcji binarnych.

Fragment pracy Arkadiusza Napiórkowskiego "Charakterystyka, wycena i zastosowanie wybranych opcji egzotycznych" (Warszawa, 2001 r.). Praca ukazała się w ramach serii wydawniczej "Materiały i Studia" Narodowego Banku Polskiego, gdzie publikowane są opracowania, będące efektem badań pracowników Departamentu Analiz Makroekonomicznych i Strukturalnych oraz autorów z innych departamentów Narodowego Banku Polskiego, jak również uczelni oraz instytucji finansowych. Dotyczą one ważnych, z punktu widzenia teorii i praktyki, problemów związanych z bankowością i polityką pieniężną. Czasopismo ukazuje się w języku polskim. Wybrane numery dostępne są również w języku angielskim. Rozprowadzane jest bezpłatnie.

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: