Dom maklerski Money Makers S.A. – oferta

Chcesz założyć rachunek maklerski? Kliknij TUTAJ.

Dom maklerski Money Makers S.A.

Oferta asset management:

W naszej ofercie asset management znajduje się 12 strategii inwestycyjnych – od konserwatywnych po agresywne. Im bardziej agresywna strategia, tym większe ryzyko inwestycyjne, ale jednocześnie większy potencjalny zysk. Strategie agresywne oparte są w większości o inwestowanie w akcje. W strategiach bezpieczniejszych, udział akcji jest mniejszy, a większy jest udział instrumentów bezpieczniejszych, obligacji.

Trzy strategie posiadają wersję „Plus”, w której zastosowany został Mechanizm Realokacji, uruchamiający sprzedaż akcji w momencie wystąpienia spadków wartości indeksu WIG poniżej określonej wartości oraz zakup akcji w momencie wzrostów wartości indeksów powyżej tej wartości. Strategię inwestycyjną rekomendujemy w oparciu o precyzyjną analizę preferencji inwestycyjnych. W specjalnie przygotowanej ankiecie zadajemy szereg pytań m.in. wysokość oczekiwanych zysków w połączeniu z ryzykiem, czas trwania planowanej inwestycji, czy też ilość środków do zainwestowania.

W ramach strategii inwestycyjnych, portfele klientów składają się z akcji polskich, obligacji skarbowych, ETF i w niektórych przypadkach z funduszy inwestycyjnych. Usługa asset management w Money Makers dostępna jest już od 40 000 zł.

>>> POWRÓT
do listy spółek giełdowych

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: