Komentarz po sesji z dnia 22 maja 2007 r.


Komentarze giełdowe Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska

Chcesz założyć rachunek maklerski? Kliknij TUTAJ.

Komentarz po sesji z dnia 22 maja 2007 r.

W kluczowej strefie oporu

Indeksy na Wall Street flirtowały w poniedziałek z nowymi szczytami, a siłą sprawczą tego procesu były kolejne wiadomości o przejęciach. Dobre nastroje na azjatyckich parkietach podtrzymywały zapowiedzi lepszych wyników finansowych, czego przykładem był NEC, największy japoński producent komputerów osobistych – który zanotował największy jednodniowy wzrost kursu od października 2005 roku.

Rynki surowcowe, zwłaszcza miedziowy nie były już tak rozgrzane jak wczoraj, ale w Londynie wzrost miedzi był kontynuowany, rosła również cena ropy naftowej. W Warszawie początek dnia na rynku terminowym był kopią spokojnego otwarcia na giełdach europejskich (+10 pkt.). W porównaniu z tym kasowy przeżył rano prawdziwą eksplozję optymizmu. Otwarta została potężna 50 pkt. luka hossy. Byki natarły na główne filary indeksu PKO, KGH i TPS. Dla tej ostatniej nie bez znaczenia była poniedziałkowa decyzja SOKiK, który unieważnił karę 100 mln PLN nałożoną na TP przez UKE.

Od strony technicznej taki początek sesji oznaczał, że popyt od razu przystąpił do starcia w kluczowym rejonie, gdzie na wykresie tygodniowym WIG20 plasują się środki czarnych korpusów zbudowanych w trakcie całej 1,5 miesięcznej konsolidacji (3620). Był to też poziom niezwykle ważny dla ostatniej 2 tygodniowej korekty spadkowej wyznaczał bowiem jej 62 % zniesienie. Te istotne bariery okazały się na tyle skuteczne, że poranna luka została jeszcze przed południem do połowy domknięta. Nie zmieniło to jednak losów sesji. Rynek ciągnięty przez rosnący o 5,5 % PKO wyniesiony został na dzienne maksima 3632 pkt. Wygenerowane obroty zwiększają wiarygodność zwyżki. Można oczekiwać, że WIG20 pogłębi penetrację górnego pasma wahań z ostatnich 6 tygodni. Dla indeksu, kreślącego formację rozszerzającego się trójkąta, oznaczałoby to nie tylko atak na szczyt z początku maja, ale również ruch w stronę pułapu formacji. Najbliższym ograniczeniem jest opór 3643 pk. związany z luką z 4 maja.

Benedykt Niemiec

>>> POWRÓT
DO ZESTAWIENIA KOMENTARZY DOMU MAKLERSKIEGO BOŚ S.A.

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: