Wspólny kodeks m.in. Microsoft, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube i TikTok przeciw mowie nienawiści w Internecie

Wspólny kodeks m.in. Microsoft, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube i TikTok przeciw mowie nienawiści w Internecie

Wspólny kodeks m.in. Microsoft, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube i TikTok przeciw mowie nienawiści w Internecie

W czwartek 7 października Komisja Europejska opublikowała wyniki szóstej już oceny kodeksu postępowania w sprawie zwalczania nielegalnej mowy nienawiści w Internecie. Raport pokazuje niejednoznaczny obraz sytuacji, ponieważ firmy z branży IT w ciągu 24 godzin zweryfikowały 81% zgłoszeń i usunęły średnio 62,5% oflagowanych treści.

31 maja 2016 r. Komisja Europejska i cztery największe firmy informatyczne: Facebook, Microsoft, Twitter i YouTube, przedstawiły  opracowany wspólnie kodeks postępowania w sprawie przeciwdziałania nielegalnej mowie nienawiści w Internecie. Kolejnymi firmami, które dołączyły do koalicji zwalczającej mowę rasistowską i ksenofobiczną w Internecie były Instagram, Google+, Snapchat, Dailymotion, Jeuxvideo.com i TikTok. 24 czerwca 2021 r. dołączył też LinkedIn.

Wyniki najnowszego raportu rok rocznie przygotowywanego przez KE są gorsze od średniej odnotowanej w latach 2019 i 2020. O ile w przypadku niektórych firm z branży IT nastąpiła poprawa, o tyle wyniki innych wyraźnie się pogorszyły. Podobnie jak w poprzednich odsłonach monitoringu, główną słabością pozostaje niewystarczająca informacja zwrotna na temat zgłoszeń dokonanych przez użytkowników. Nowością w tegorocznym raporcie jest informacja dostarczona przez firmy IT na temat środków, jakie podjęły w celu przeciwdziałania mowie nienawiści, w tym działań mających na celu automatyczne wykrywanie takich treści.

Z szóstej oceny kodeksu postępowania w sprawie zwalczania nielegalnej mowy nienawiści w Internecie wynika, że:

– firmy IT oceniły 81% powiadomień w czasie krótszym niż 24 godziny, co jest niższe od średniej z 2020 r. wynoszącej 90,4%.

– firmy IT usunęły 62,5% zgłoszonych im treści, co jest niższe od średniej 71% odnotowanej w 2019 i 2020 r;

– wskaźniki usuwania treści różniły się w zależności od stopnia nasilenia nienawistnych treści; usunięto 69% treści wzywających do morderstwa lub przemocy wobec określonych grup, oraz 55% treści zawierających oszczercze słowa lub obrazy skierowane do określonych grup; natomiast w 2020 r. odpowiednie wyniki wyniosły 83,5 % i 57,8 %;

– firmy IT odpowiedziały na 60,3% otrzymanych zgłoszeń, co jest wynikiem niższym niż podczas poprzedniego monitoringu (liczba ta wyniosła wówczas 67,1%);

– najczęściej zgłaszanym powodem mowy nienawiści jest orientacja seksualna (18,2%), a następnie ksenofobia (18%) i antycyganizm (12,5%);

– po raz pierwszy przedsiębiorstwa informatyczne przekazały szczegółowe informacje na temat środków podjętych w celu przeciwdziałania mowie nienawiści poza procesem monitorowania, w tym na temat ich działań mających na celu automatyczne wykrywanie i usuwanie treści.

Ów kodeks postępowania opiera się na ścisłej współpracy między Komisją Europejską, platformami informatycznymi, organizacjami społeczeństwa obywatelskiego i władzami krajowymi. Wszystkie zainteresowane strony spotykają się regularnie pod patronatem grupy wysokiego szczebla ds. zwalczania rasizmu i ksenofobii, aby omawiać pojawiające się wyzwania i poczynione postępy.

 

Źródło: Komisja Europejska

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: