Prokuratura ustaliła już blisko 1 000 osób kupujących puste faktury

Prokuratura ustaliła już blisko 1 000 osób kupujących puste faktury

Prokuratura ustaliła już blisko 1 000 osób kupujących puste faktury

 Prokuratura Regionalna we Wrocławiu poinformowała o kolejnych zatrzymaniach i aresztowaniach w śledztwie dotyczącym sprzedaży faktur niedokumentujących rzeczywistych zdarzeń gospodarczych. W sumie ustalono już tożsamość blisko 1 tysiąca osób, które za pośrednictwem Internetu kupowały te tzw. puste lub fikcyjne faktury. Wartość strat Skarbu Państwa spowodowana tym procederem szacowanych jest na ok. 23 miliony zł.

W śledztwie o sygn. RP II Ds. 12.2017, prokuratura postawiła już z końcem maja 2020 r. podejrzanemu zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, działającej w celu popełniania przestępstw przeciw dokumentom i obrotowi gospodarczemu, a także przestępstw skarbowych podrabiania faktur VAT w celu ich użycia jako dokumentujących rzeczywiste zdarzenia gospodarcze, a przez to umożliwiające ich nabywcom uchylanie się od opodatkowania podatkiem dochodowym oraz podatkiem od towarów i usług lub uzyskanie nienależnych zwrotów tych podatków. Podejrzany usłyszał też zarzut prania pieniędzy w kwocie ponad 800 tys. zł. Zastosowano wobec niego trzymiesięczne tymczasowe aresztowanie.

Następnie 3 czerwca 2020 r. CBA zatrzymało w tej sprawie kolejne dwie osoby, którym przedstawiono taki sam zarzut działania w zorganizowanej grupie przestępczej i w takim samym celu. Jedna z nich również usłyszała zarzut prania pieniędzy – w tym przypadku 260 tys. zł, a druga poświadczania nieprawdy na wystawionych przez siebie fakturach VAT, co doprowadzić miało do uszczupleń publicznoprawnych ze stratą dla Skarbu Państwa w wysokości co najmniej 1,3 mln zł, oraz zarzut prania pieniędzy w kwocie blisko 11 mln zł. Jedna z tych osób została objęta środkiem zapobiegawczym w postaci 3-miesiecznego tymczasowego aresztu, druga – dozorem policji i zakazem opuszczania kraju wraz z odmową wydania paszportu.

W całym śledztwie przedstawiono dotąd zarzuty 37 podejrzanym, w tym również osobom, które ujęły tzw. fikcyjne faktury w swoich księgach i zeznaniach podatkowych. Z ustaleń prokuratury wynika, że w całym procederze, dzięki tym pustym fakturom, wartość uszczupleń majątku Skarbu Państwa w wyniku uchylenia się podatników od opodatkowania lub wskutek wyłudzenia nienależnego zwrotu VAT, wynosi co najmniej 23 miliony zł.

źródło: Prokuratura Regionalna we Wrocławiu

Oceń ten artykuł: