Poważne przestępstwo i naruszenie praw człowieka. 30 lipca, Światowy Dzień Walki z Handlem Ludźmi

Poważne przestępstwo i naruszenie praw człowieka. 30 lipca, Światowy Dzień Walki z Handlem Ludźmi

Poważne przestępstwo i naruszenie praw człowieka. 30 lipca, Światowy Dzień Walki z Handlem Ludźmi

Dziś, 30 lipca, przypada Światowy Dzień Walki z Handlem Ludźmi. Organizacja Narodów Zjednoczonych prowadzi kampanię „Blue Heart”, w której niebieskie serce symbolizuje smutek tych, którzy są ofiarami handlu ludźmi, przypominając jednocześnie o zimnym sercu tych, którzy kupują i sprzedają innych.

Głosy ofiar wskazują drogę

Kampania podkreśla jak ważne jest słuchanie i uczenie się od osób, które przeżyły handel ludźmi. Przedstawia ocalałych jako kluczowe podmioty w walce z tym procederem i skupia się na istotniej roli, jaką odgrywają w ustanawianiu skutecznych środków zapobiegania temu przestępstwu, a także w identyfikacji i ratowaniu ofiar oraz wspieraniu ich rehabilitacji.

Jak stwierdza ONZ, wiele ofiar handlu ludźmi zetknęło się z niewiedzą lub niezrozumieniem podczas prób uzyskania pomocy. Doświadczyły one traumatycznych przeżyć już po uwolnieniu – podczas rozmów identyfikacyjnych czy postępowań sądowych. Niektóre z nich spotkały się z ponowną wiktymizacją i karą za przestępstwa, do których popełnienia zostały zmuszone przez handlarzy ludźmi. Inni zostali poddani społecznej stygmatyzacji lub otrzymali nieodpowiednie wsparcie. Tymczasem wyciąganie wniosków z doświadczeń ofiar i przekuwanie ich sugestii w konkretne działania to sposób na bardziej skoncentrowane na ofiarach i skuteczne zwalczanie handlu ludźmi.

Wykorzystywanie seksualne, praca przymusowa, niewolnictwo

Handel ludźmi jest poważnym przestępstwem i poważnym naruszeniem praw człowieka. Każdego roku tysiące mężczyzn, kobiet i dzieci wpada w ręce handlarzy, zarówno we własnych krajach, jak i za granicą. Niemal każdy kraj na świecie jest dotknięty problemem handlu ludźmi, czy to jako kraj pochodzenia, tranzytu czy przeznaczenia ofiar. UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime – Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości), jako strażnik Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej (UNTOC) oraz protokołów do niej, wspiera państwa w ich wysiłkach na rzecz wdrożenia Protokołu o zapobieganiu, zwalczaniu oraz karaniu za handel ludźmi.

W Protokole proceder ten zdefiniowano jako: werbowanie, transport, przekazywanie, ukrywanie lub przyjmowanie osób, przy użyciu groźby, siły lub innych form przymusu, uprowadzenia, oszustwa, podstępu, nadużycia władzy lub słabszej pozycji albo wręczenia czy przyjęcia płatności lub korzyści w celu uzyskania zgody osoby sprawującej kontrolę nad inną osobą, dla jej wykorzystania. Wyzysk obejmuje, co najmniej, czerpanie korzyści z prostytucji innych osób lub inne formy wykorzystywania seksualnego, przymusową pracę lub usługi, niewolnictwo lub praktyki podobne do niewolnictwa, poddaństwo lub usunięcie organów.

Światowy Dzień Walki z Handlem Ludźmi został proklamowany przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w rezolucji A/RES/68/192 z 18 grudnia 2013 r.

 

źródło: https://www.un.org/

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: