Dziś, 30 lipca, przypada Światowy Dzień Walki z Handlem Ludźmi. Organizacja Narodów Zjednoczonych prowadzi kampanię „Blue Heart”, w której niebieskie