Polityka Polski na rzecz energii i klimatu do 2030 r.

Polityka Polski na rzecz energii i klimatu do 2030 r.

Z końcem minionego roku, 30 grudnia, Minister Aktywów Państwowych złożył przed Komisją Europejską krajowy plan działania na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030.

Plan został opracowany m.in. w oparciu o wydane przez Komisję Europejską 18 czerwca 2019 r. rekomendacje C(2019) 4421 oraz krajowe strategie: zrównoważonego rozwoju transportu do 2030 roku, zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030, Polityki ekologicznej Państwa 2030 i założenia projektu Polityki energetycznej Polski do 2040 r.

Jak informuje Ministerstwo Aktywów Państwowych, krajowy plan działania na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030, wyznacza Polsce następujące cele:

  1. -7% redukcji emisji gazów cieplarnianych w sektorach nieobjętych systemem handlu uprawnieniami do emisji (ETS) w porównaniu do poziomu w roku 2005,
  2. 21-23% udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w finalnym zużyciu energii brutto uwzględniając:

– 14% udziału OZE w transporcie,

– roczny wzrost udziału OZE w ciepłownictwie i chłodnictwie o 1,1 pkt. procentowego średniorocznie.

  1. c) wzrost efektywności energetycznej o 23% w porównaniu z prognozami PRIMES2007,
  2. d) redukcję do 56-60% udziału węgla w produkcji energii elektrycznej.

Ministerstwo zastrzega możliwość modyfikacji planu: „W przypadku modyfikacji celów lub strategicznych kierunków zawartych w krajowych politykach rozwoju, projektach strategii (np. w projekcie Polityki energetycznej Polski do 2040 r.), jak również nowych przesądzeń unijnych dotyczących średnio- i długoterminowej polityki klimatyczno-energetycznej (cele na 2030 r. i 2050 r.), Krajowy plan zostanie odpowiednio dostosowany, jeżeli zaistnieje taka konieczność” (www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe).

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: