Przed nami gorąca dyskusja w EBC

Posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego w najbliższy czwartek, 9 września, będzie głównym wydarzeniem dla rynku walutowego w tym tygodniu. Choć nie spodziewamy się natychmiastowych zmian w dotychczasowej polityce banku, liczymy na gorącą dyskusję w Radzie Prezesów. Nawet zmiana języka decydentów na bardziej jastrzębi ma szansę wpłynąć na kurs EUR/USD.

Spodziewamy się, że na najbliższym posiedzeniu EBC jastrzębie skrzydło Rady Prezesów będzie naciskać na szybszą normalizację polityki monetarnej w formie taperingu, czyli ograniczenia zakupów w ramach programu PEPP. Po raz pierwszy od dłuższego czasu powinniśmy więc dostrzec znaczący rozdźwięk w Radzie.

Jednocześnie nie oczekujemy, że już najbliższe posiedzenie przyniesie zmiany w polityce monetarnej EBC – ograniczanie skupu w ramach programu PEPP jest naszym zdaniem bardziej prawdopodobne w dalszej części roku. Wyższa inflacja, odbicie gospodarcze i zadowalający postęp szczepień we Wspólnocie wydają się obecnie dobrze zrównoważone przez ryzyko związane z wariantem Delta i nierównomierną poprawę sytuacji na rynku pracy. Niektórzy analitycy uważają, że EBC ogłosi „gołębi tapering”, co wydaje się częściowo odzwierciedlone w ostatnich wzrostach rentowności europejskich obligacji skarbowych – rentowności obligacji 10-letnich w głównych krajach strefy euro osiągnęły najwyższy poziom od połowy lipca.

Wykres 1: Miesięczne zakupy EBC w ramach programu PEPP [mld euro] (marzec ‘20 – lipiec ‘21)

Źródło: Europejski Bank Centralny Data: 07.09.2021

Za obniżeniem tempa skupu w ramach programu PEPP z obecnego podwyższonego tempa ok. 80 mld euro miesięcznie (Wykres 1) przemawia to, że sytuacja w strefie euro pozostaje korzystna. Większość ostatnich danych świadczy o silnej jak dotąd ekspansji gospodarczej w trzecim kwartale. Wskaźniki PMI opisujące aktywność biznesową osiągają solidne poziomy: w sierpniu zbiorczy indeks PMI wyniósł 59,0 pkt, niewiele poniżej 15-letniego maksimum odnotowanego w lipcu (60,2 pkt). Towarzyszył temu wzrost inflacji: jej kluczowa miara (HICP) w sierpniu wzrosła do najwyższego od dekady poziomu 3%, zaskakując w górę. Dynamika cen bazowych jest jednak słabsza i w sierpniu osiągnęła tylko nieznacznie wyższy niż oczekiwano poziom 1,6% (Wykres 2).

Wykres 2: Inflacja w strefie euro (2016 – 2021)

Źródło: Bloomberg Data: 07.09.2021

Wzrosty cen w ramach Wspólnoty są nierówne i dotąd w trzecim kwartale w krajach takich jak Włochy czy Francja wyniosły ok. 2%, zaś w Niemczech powyżej 3%. Inflacja CPI za naszą zachodnią granicą osiągnęła w sierpniu 3,9%, co jest najwyższym wynikiem od 28 lat. Za wyższą inflację zarówno w Niemczech, jak i w całej Unii Europejskiej odpowiadają częściowo niska baza statystyczna i czynniki przejściowe, takie jak wygaśnięcie niemieckich obniżek podatku VAT. Ograniczenia podażowe i pewna poprawa na rynku pracy również wspierają wzrosty cen. W każdym razie wydaje się jasne, że zjawisko powszechnej presji cenowej przed powrotem sytuacji na rynku pracy do tej sprzed pandemii ma charakter globalny.

Zaniepokojeni inflacją członkowie jastrzębiego skrzydła EBC ostatnio stali się bardziej aktywni. Jens Weidmann, prezes Bundesbanku, ostrzegał w zeszłym tygodniu przed ryzykiem wyższej inflacji. Klaas Knot, inny członek Rady Prezesów, powiedział zaś, że na wrześniowym posiedzeniu spodziewa się porozumienia w sprawie ograniczenia skupu aktywów. Inny członek, Robert Holzmann, również uderzył w jastrzębi ton, sugerując, że EBC powinien omówić spowolnienie zakupów w ramach PEPP podczas zebrania w tym tygodniu.

Poprawa sytuacji na krajowych rynkach pracy, podobnie jak wzrost cen, jest jednak dość nierównomierna – z podwyższonym poziomem bezrobocia i zastojem na rynku pracy borykają się przede wszystkim kraje południa. W połączeniu z ryzykiem związanym z COVID-19 może to skłonić decydentów do zachowania ostrożności w obawie, że zacieśnienie polityki pieniężnej może okazać się przedwczesne. Oprócz informacji dotyczących tempa zakupów w ramach programu PEPP ważne jest, czy bank ogłosi zmianę czasu trwania programu – według dotychczasowych ustaleń ma on zostać utrzymany co najmniej do końca marca 2022 r.

EBC opublikuje w czwartek również zaktualizowane projekcje makroekonomiczne – spodziewamy się niewielkich korekt w górę prognoz wzrostu i inflacji w 2021 r. Korekty długoterminowych projekcji, jeśli wystąpią, będą prawdopodobnie niewielkie. Nie spodziewamy się dużych zmian, szczególnie biorąc pod uwagę, że data graniczna dla danych wykorzystywanych do projekcji przypadła przed ostatnim gwałtownym wzrostem inflacji, a ceny kontraktów terminowych na ropę, które często odgrywają dużą rolę w rewizjach, są względnie stabilne. Dodatkowo projekcje są tworzone przez pracowników banku centralnego i nie są odzwierciedleniem poglądów członków komitetu decyzyjnego, jak ma to miejsce w przypadku Fedu.

Zdaje się, że jastrzębiość ostatnich komunikatów członków EBC i wyższa inflacja zdążyły już wpłynąć na ceny rynkowe. Biorąc pod uwagę powyższe, jeśli EBC zdecyduje się pozostać przy obecnej polityce i nie uderzy w jastrzębi ton, może to wywołać presję na kurs EUR/USD. Jednocześnie jakiekolwiek bezpośrednie ogłoszenie ograniczenia skupu w ramach PEPP najprawdopodobniej wzmocni wspólną walutę. Również zmiana języka na bardziej jastrzębi może stanowić dla niej wsparcie.

Decyzje EBC poznamy w czwartek, 9 września, o 13:45; konferencja prasowa odbędzie się o 14:30.

Źródło: Enrique Diaz-Alvarez, Matthew Ryan, Roman Ziruk, Itsaso Apezteguia – analitycy Ebury

Oceń ten artykuł: