Haitong Bank w raporcie z 23 listopada

Haitong Bank w raporcie z 23 listopada

Haitong Bank w raporcie z 23 listopada (godz. 08:00) podtrzymuje rekomendację KUPUJ dla Ten Square Games i podnosi cenę docelową akcji do 119,2 PLN (z 110,1 PLN). Jest to wynik podniesienia prognoz EBITDA spółki o 11 proc. na rok 2018, dzięki lepszym niż zakładano wynikom gry Fishing Clash.

Na aktualizację rekomendacji miały wpływ również wysokie i wciąż rosnące przychody wysokomarżowych gier Let’s Fish i Wild Hunt, które z nawiązką zrównoważyły niższe od oczekiwanych przychody z segmentu Game Factory i odpis w wysokości 0,6 mln PLN na grę Fishing Battle, który nastąpi w czwartym kwartale 2018 r. Zdaniem analityków Ten Square Games jest nadal bardzo atrakcyjną opcją inwestycyjną, a ostatni spadek kursu akcji może być dobrą okazją do kupna.

Po dobrych wynikach w trzecim kwartale 2018 r. analitycy Haitong Bank spodziewają się kontynuacji tego trendu w czwartym kwartale z przychodami w wysokości 48,2 mln PLN i zyskiem netto na poziomie 16,6 mln PLN (wobec odpowiednio 35,4 mln PLN i 10,2 mln PLN w trzecim kwartale 2018 r.).

Duży wpływ na to będzie miała bardzo dobra dynamika przychodów z gier Fishing Clash, Let’s Fish i Wild Hunt, jak również niższe wydatki na marketing oczekiwane w czwartym kwartale 2018 r. Powinno to zaowocować wzrostem marży netto do 35 proc. (wobec 29 proc. w trzecim kwartale 2018 r.).

Co więcej, zarząd spółki odwiedził ostatnio Chiny, spotykając się z kilkunastoma wydawcami. W efekcie firma prowadzi bardzo zaawansowane rozmowy z jednym z chińskich wydawców, dotyczące wprowadzenia Fishing Clash na tamtejszy rynek.

Obiecujące perspektywy Ten Square Games nie kończą się na 2018 r., spółka planuje trzy premiery: Mini Golf (marzec 2019), gra hobbystyczna (drugie półrocze 2019) oraz gra dla kobiet (końcówka 2019), a także wdraża nowy segment gier opartych na technologii HTML5. Pokazuje to, że Ten Square Games to nie tylko Fishing Clash. Spółka prezentuję bardzo atrakcyjną generacje gotówki (zysk netto równy wolnym przepływom gotówkowym), który powinien pozwolić na sowitą wypłatę dywidendy w 2019 r. ze stopą dywidendy na poziomie 4,8 proc.

Według szacunków Haitong Bank, Ten Square Games jest wyceniany na lata 2018/19 ze wskaźnikiem P/E na poziomie 15,6/14,0, co oznacza dyskonto w porównaniu do konkurentów w wysokości 19/12 proc., które wydaje się nieuzasadnione.

Źródło: Konrad Księżopolski, Szef Działu Analiz, Haitong Bank

Oceń ten artykuł: