Alior Bank podpisał kolejną umowę z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym

umowa

Alior Bank, jako jeden z pierwszych banków w Polsce, podpisał z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) umowę dotyczącą uzyskania środków z unijnego programu ELENA. Na wsparcie termomodernizacji wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Dzięki niej przez najbliższe trzy lata Alior Bank będzie mógł zwiększyć efektywność i zakres finansowania tego typu inwestycji.

 Umowa podpisana między Alior Bankiem a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym obowiązuje od 1. marca br. Zgodnie z jej zapisami środki z programu ELENA (European Local Energy Assistance / Europejska pomoc na rzecz energetyki lokalnej), zarządzanego przez EBI. Pozwolą na rozwój Alior Banku w zakresie finansowania przedsiębiorców w formie pożyczek termomodernizacyjnych.

Pożyczki są współfinansowane ze środków unijnych, w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 i środków Alior Banku. Mogą one być przeznaczone między innymi na modernizację przegród zewnętrznych budynków (izolację cieplną). Czy wymianę wyposażenia na energooszczędne (np. wymianę stolarki okiennej i drzwiowej). Oraz przebudowę systemów grzewczych wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła (z wyłączeniem źródeł ciepła opalanych węglem).

Ich głównymi zaletami są wyjątkowo atrakcyjne warunki finansowania. Tj. brak opłat i prowizji naliczanych przez Alior Bank. Za udzielenie, bardzo niskie, stałe w całym okresie kredytowania oprocentowanie, długi okres spłaty. Od 10 do 20 lat w zależności od regionu oraz karencja w spłacie kapitału do 18 miesięcy.

Dzięki środkom z Programu ELENA inwestorzy planujący termomodernizację wielorodzinnych budynków mieszkalnych z terenu trzech regionów, w których Alior Bank oferuje Pożyczki Termomodernizacyjne tj. z województw: łódzkiego, podlaskiego i dolnośląskiego, będą mogli wnioskować o refundację 90% kosztów opracowania audytów energetycznych i dokumentacji technicznej niezbędnej dla uzyskania tego finansowania (refundacja będzie dokonywana przez Alior ze środków ELENA).

Środki ELENA pozwolą także na realizację szeregu działań informacyjno-doradczych na rzecz inwestorów. Głównie wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych oraz towarzystw budownictwa społecznego. Umowa z EBI to nie tylko kolejne udogodnienia dla klientów oferowane przez Alior Bank. Instytucja konsekwentnie rozwija swoją działalność w zakresie finansowania projektów, które mają wpływ na ekologię. Natomiast zaangażowanie środków z programu ELENA pozwoli na realizację kolejnych działań związanych z ochroną środowiska naturalnego i zwiększeniem efektywności energetycznej.

Szczegółowe informacje o Pożyczkach Termomodernizacyjnych są dostępne na stronie internetowej: www.aliorbank.pl/termomodernizacja.

Źródło: Marcin Herman, Alior Bank

Oceń ten artykuł: