Naczelnik urzędu skarbowego oskarżył przedsiębiorcę, że pozorując działalność handlową na wschodniej granicy, w rzeczywistości dążyła do wyłudzenia zwrotu VAT. Organ

Jak poinformowała 4 lutego 2020 r. Prokuratura Krajowa, zatrzymano kolejnego uczestnika karuzeli VAT, służącej wyłudzeniu zwrotów tego podatku w transakcjach

Podatnik ma prawo dokonać korekty faktury po wyrejestrowaniu działalności gospodarczej, gdy powstała nadpłata. Osoba fizyczna wykreślona z rejestru podatników VAT

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wypowiedział się w sprawie możliwości zwrotu różnicy nadwyżki podatku naliczonego nad należnym na rachunek bankowy