Czy podatnik, który w drodze nieodpłatnego zniesienia współwłasności przejął od byłej partnerki jej udział w nieruchomości obciążonej hipoteką, a wartość