Sejm uchwalił nowelizację Prawa własności przemysłowej, która wprowadza m.in. nową definicję znaku towarowego i zmienia zasady przedłużania okresu ochronnego na