Wielomiliardowe inwestycje publiczne i przewidziane w Polskim Ładzie wsparcie państwa przy zakupie mieszkań to zapowiedź przyspieszonego rozwoju budownictwa Zgodnie z założeniami

28 marca 2019 r. w Warszawie odbyło się pierwsze Śniadanie Legislacyjne, zorganizowane przez Polski Związek Zarządzania Wierzytelnościami. Było to spotkanie osób

Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego, w tym między innymi kwestia wprowadzenia nowych opłat sądowych, zmiana dotycząca doręczeń i projekt antylichwiarski, to

Co piąty przedsiębiorca uważa, że w rozwoju firmy przeszkadza mu niepewność związana z nowymi regulacjami prawno – podatkowymi – wynika