Spółka dokonała zmiany roku podatkowego, z trwającego od 1 stycznia do 31 grudnia, na trwający od 1 kwietnia do 31