Narodowy Bank Polski zaprezentował dane o podaży pieniądza w końcu kwietnia. Z punktu widzenia obserwacji procesów w gospodarce realnej szczególnie