W pierwszej połowie 2021 r. sądy ogłosiły upadłość wobec 201 firm. 36 proc. z nich było notowanych w Krajowym Rejestrze

Analitycy Krajowego Rejestru Długów od dziewięciu lat analizują spółki notowane na giełdzie Papierów Wartościowych. Tegoroczne wyniki pokazują, że wraz ze

30 marca 2021 r. – W ciągu dwóch pierwszych miesięcy 2021 r. w oficjalnych źródłach (Monitor Sądowy i Gospodarczy) opublikowano

Ponad 70 proc. przedsiębiorców poniosło w związku z pandemią dodatkowe koszty. Innym dużym problemem dla firmowych finansów są opóźnienia w