Czasy najniższych historycznie stóp procentowych, a więc najtańszych kredytów, to już przeszłość. Średnia rata dla kredytu mieszkaniowego udzielonego w pandemii

Polska to kolejny kraj, w którym podniesiono oficjalne stopy procentowe. Poza Polską stopy od początku roku podniesiono jeszcze w 17