W poniedziałek 25 kwietnia br. stawka WIBOR 3M osiągnęła poziom 5,79%, a WIBOR 6M przebił barierę 6%. Łatwo było się

Jeśli wierzyć prognozom, to podstawowa stopa procentowa powinna wzrosnąć do 3-4% i na tym poziomie już się zatrzymać. To znaczy,