Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o rachunkach narodowych za drugi kwartał 2021 roku. Produkt krajowy brutto okazał się w ujęciu

W 2020 roku liczba rozpoczętych domów w Polsce była niemal identyczna jak rok wcześniej. Gdy spojrzymy jednak bardziej szczegółowo na

Rośnie potencjał logistyczny Polski zachodniej – firmy coraz częściej dostrzegają walory regionu i chętniej lokują tam obiekty magazynowe. Wzrost liczby