W Dzienniku Ustaw RP z 16 sierpnia 2021 r. Minister Infrastruktury ogłosił rozporządzenie w sprawie określenia wzoru informacji w sprawie