Prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą przedsiębiorca zdecydował się wystąpić ze spółki komandytowej. Pozostali w spółce wspólnicy zobowiązali się wypłacić na jego