Inflacja sięgająca w marcu poziomu 11 proc. , kolejne podwyżki stóp procentowych, niepewna sytuacja ekonomiczna związana z wojną w Ukrainie…