Fakt, iż prawo użytkowania wieczystego było wykorzystywane w prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej, nie jest konieczny, aby zostało ujęte w