Poszkodowany w wypadku komunikacyjnym wykazał poniesione szkody i domagał się ich pokrycia z OC sprawcy kolizji. Firma ubezpieczeniowa wypłaciła odszkodowanie