Spółkę z o.o. tworzy dwóch wspólników, z których każdy posiada po 50% udziałów. Postanowili podzielić spółkę przez wydzielenie zorganizowanej części