Minister Finansów poinformował 11 grudnia o tym, że przedłuży do 31 grudnia 2021 roku termin na wydatkowanie środków uzyskanych ze