Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej rozporządzaniem z 16 lutego 2021 r. przedłużył dla niektórych płatników podatku dochodowego od osób