Praca zdalna dla Polaków i Słowaków nie była zaskoczeniem. Odpowiednio tylko 16% i 15% pracowników nie miało do czynienia z tą

Dla 16% osób praca zdalna w czasie epidemii to nowość, bo wcześniej nie wykonywali w tej sposób swoich obowiązków. Połowa

Firmy poszukujące biur stawiają dziś przede wszystkim na powierzchnie w obiektach oferujących różnego rodzaju funkcje, projektowanych zgodnie z koncepcją work-life