Jak donosi PAP do rosyjskiego parlamentu wpłynął projekt przepisów wprowadzających kary pozbawienia wolności za udział przy wprowadzaniu do sfery publicznej