Po rozpadzie małżeństwa jednemu z małżonków przypadła pełna własność nieruchomości, która wcześniej należała do nich wspólnie. Z tego tytułu był