Dwadzieścia lat temu Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), na wniosek Seven Towns, spółki brytyjskiej zarządzającej prawami własności intelektualnej